Gỗ Tần Bì (ASH) (PLT-As-UV10)

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

+ Tên Sản Phẩm          : Tần bì (PLT-As-UV10)

+ Loại gỗ          : Tần bì

+ Loại sản phẩ    : Đặc & Kỹ thuật

+ Kích thước                :

– Độ Dày (T)             : 15mm

– Chiều rộng (W)                  : 90/120/150/180mm

– Chiều dài (L)                   : 900/1200/1500mm

+ Mã số                            : PLT-As-UV10

+ Hoàn thành                  : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-tần-bì-(ash)