Sồi Trắng (White Oak) (PLT-O-UVN)

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

+ Tên sản phẩm        : WHITE OAK (PLT-O-UVN)

+ Loại gỗ          : White Oak

+ Loại sản phẩm     : Solid & Engineered

+ Kích thước                :

– Độ dày (T)             : 15mm

– Chiều rộng (W)                  : 90/120/150/180mm

– Chiều dài (L)                   : 900/1200/1500mm

+ Mã số                           : PLT-O-UVN

+ Hoàn thành                 : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-sồi-trắng-(white-oak)