Sồi Trắng (White Oak) (PLT-O-UV9)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

+ Tên sản phẩm         : Sồi Trắng(PLT-O-UV9)

+ Loại gỗ           : Sồi Trắng

+ Loại sản phẩm      : Đặc & Kỹ thuật

+ Kích thước                :

– Độ dày (T)             : 15mm

– Chiều rộng (W)                  : 90/120/150/180mm

– Chiều dài (L)                   : 900/1200/1500mm

+ Mã số                            : PLT-O-UV9

+ Hoàn thành                   : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-sồi-trắng-(white-oak)