Len tường gỗ Tần Bì kiểu vác

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

+ Tên sản phẩm : Len tường gỗ Tần Bì – kiểu vác

+ Loại gỗ : Gỗ Tần Bì

+ Loại sản phẩm : Len tường gỗ Tần Bì

+ Kích thước :

– Độ dày (T) : 15mm

– Chiều rộng (W) : 90mm

– Chiều dài (L) : 1800mm

+ Code : PLT-E2O-UVY10

+ Hoàn thành : UV (Ultraviolet)

phụ-kiện-sàn-gỗ