Gỗ Tần Bì (Ash) (PLT-As-UV15)

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

+ Tên sản phẩm          : Tần bì (PLT-As-UV15)

+ Loại gỗ            : Tần bì

+ Loại sản phẩm      : Đặc & Kỹ thuật

+ Kích thước                 :

– Độ dày (T)             : 15mm

– Chiều rộng (W)                  : 90/120/150/180mm

– Chiều dài(L)                   : 900/1200/1500mm

+ Mã số                            : PLT-As-UV15

+ Hoàn Thành                    : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-tần-bì-(ash)