Gỗ Tần Bì (Ash) (PLT-As-UV11)

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

+ Tên sản phẩm                 : Tần bì (PLT-As-UV11)

+ Loại gỗ                    : Tần bì

+ Loại sản phẩm            : Đặc & Kỹ thuật

+ Kích thước                       :

– Độ dày (T)                   : 15mm

– Chiều rộng (W)                        : 90/120/150mm

– Chiều dài(L)                            : 900/1200/1500mm

+ Mã số                                 : PLT-As-UV11

+ Hoàn Thành                         : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-tần-bì-(ash)