Gỗ Ghép FJL (PLT-Fjl-R-UVN)

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

+ Tên sản phẩm                                   : Gỗ Ghép FJL (PLT-Fjl-R-UVN)

+ Loại gỗ                                      : Gỗ Cao Su

+ Loại sản phẩm                              : Ghép

+ Kích thước                                           :

– Độ dày (T)    : 15mm

– Chiều rộng (W)                            : 90mm

– Chiều dài (L)                                  : 450/600/750/900mm

+ Mã số                                                         : PLT-Fjl-R-UVN

+ Hoàn Thành                                                : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-ghép-fjl