Gỗ Ghép FJL (PLT-FJLR-UV1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

+ Tên sản phẩm          : Gỗ Ghép FJL (PLT-FJLR-UV1)

+ Loại gỗ            : Ghép

+ Loại sản phẩm      : Đặc & Kỹ thuật

+ Kích thước                 :

– Độ dày (T)             : 15mm

– Chiều rộng (W)                  : 90/120/150/180mm

– Chiều dài(L)                   : 900/1200/1500mm

+ Mã số                            :PLT-FJLR-UV1

+ Hoàn Thành                    : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-ghép-fjl