Căm Xe (Pyinkado) (PLT-E2Py-UVN)

Chi tiết sản phẩm
+ Tên sản phẩm : PLT-E2Py-UVN

+ Loại gỗ : Căm Xe

+ Loại sản phẩm : Đặc & Kỹ thuật

+ Kích thước :

– Độ dày (T) : 15mm

– Chiều rộng (W) : 90/120mm

– Chiều dài (L) : 450/600/750/900mm

+ Mã số : PLT-E2Py-UVN

+ Hoàn thành : UV (Ultraviolet)

sàn-gỗ-căm-xe-(pyinkado)