POLYTECH FLOOR XUẤT SÀN GỖ SỒI TỰ NHIÊN SAN THỊ TRUỜNG CHÂU ÚC

Australia là một trong những thị truờng tiêu thụ sàn gỗ tự nhiên lớn nhất thế giới theo hiệp hội sàn gỗ Úc Châu (ATFA). Sàn gỗ nhập vào thị truờng Australia đòi hỏi phải đạt đuợc các tiêu chuẩn ngặt nghèo về chất luợng, an tòan và thân thiện môi truờng.

Polytech Floor đạt đuợc các thỏa thuận để xuất sàn gỗ tự nhiên gỗ sồi sang thị truờng Australia. Duới đây là một số hình ảnh đóng gói sản phẩm tại nhà máy Polytech Floor tại Việt Nam:

1 2-1 2-2 3-1 3-2 4 5-1 5-2 5-3 6 7 8