FAQ: CÔNG TY POLYTECH NHẬP GỖ TỰ NHIÊN TỪ CÁC QUỐC GIA NÀO?

Hầu hết nguyên liệu gỗ tại nhà máy Polytech đều nhập từ nuớc ngoài như Mỹ, Châu u… Chỉ có một số loại gỗ như Cao Su hoặc Tràm là những loại gỗ có sẵn trong nước.15088605-Wood-harvest-trunks-of-felled-trees-piled-up-Stock-Photo

Polytech chủ trương nhập nguyên liệu gỗ tự nhiên có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Gỗ nguyên liệu tại nhà máy Polytech được khai thác có kế hoạch.

blog_052813_FSC_OTFS

Để hiểu thêm hoặc cần tư vấn chi tiết, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn để bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho căn nhà của mình.